Skolturlista

Buss 3

06.53 Hoverängarna
07.00     Stuveryrsvägen
07.08     Torp skola/kyrka
07.17     Södra Håvesten
07.24     Lillesäter Liden
07.26     Hogsängen
07.27     Kullberg
07.30     Håbyn Gateberget
07.33     Vårdcentralen (bussh)
07.34    Valboskolan

 Buss 3

07.52     Hoverängarna
07.59     Ängkasvägen
08.01     Surnåskorset
08.05     Torsbykorset
08.08     Torp skola/kyrka
08.12     Dagsholm
08.15     Rubbestadsvägen
08.17     Stommen
08.20     Ödeborg skola

Buss 5

07.08     Höghult
07.11     Nättjebacka
07.17     Ellenö
07.18     Dagsholm
07.21     Rubbestadsvägen
07.26     Ödeborgs skola
07.36     Lugnet/Martorp
07.39     Valboskolan

Buss 5

08.03     Nättjebakca
08.09     Ellenö
08.10    Ellenö
08.11     Dagsholm
08.16     Torps-Högen
08.18     Berg
08.21     Ödeborg skola

Buss 6

06.58     Hillingsäter Högemo
06.59     Hillingsäter Sandbacken
07.02     Hillingsäter Lunden
07.09     Hede jena
07.12     Hedekorset
07.14     Hillingsäter Stensberg
07.18     Bandene
07.20     Horntveten
07.28     Kylsäter
07.37     Gränsenvägen
07.40     Valboskolan

Buss 6

08.10     Backen
08.13     Häreholm
08.15     Brasäter 9
08.23     Kraketorp
08.24     Skallsjö
08.30     Högsäter skola

Buss 7

07.07     Rådanefors
07.17     Stigen Vänersborgsvägen
07.20     Stigen skola
07.23     Vanneryr
07.28     Gatersbynsstoppet
07.32     Valboskolan

Buss 7

07.50     Rådanefors
07.56     Stigen Vänersborgsvägen
07.59     Stigen skola
08.03     Vanneryr
08.11     Valboskolan
08.14     Södra Håvesten
08.19     Ödeborg skola

Buss 8

06.35     Lerdal Höghult
06.43     Lerkvillakorset
06.51     Härslätt
07.01     Rännelanda
07.05     Vattenböle
07.10     Häreholm
07.17     Edstena
07.21     Åttingsberg
07.30     Valboskolan
07.31     Centrumhuset